Tijdelijke vrijstelling bedekte bonenteelt

[Regeling vervallen per 01-09-2009.]
Geldend van 31-07-2009 t/m 31-08-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 juli 2009, nr. 34063, houdende vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Tijdelijke vrijstelling bedekte bonenteelt)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gezien het verzoek van LTO Groeiservice van 2 juni 2009;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2009]

Vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 20 van deze wet, tot het gebruiken van het gewasbeschermingsmiddel Oberon (toelatingsnummer 12588 N) in de bedekte teelt van bonen ter bescherming tegen bonenspint vóór de datum van 1 september 2009.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2009]

De voorschriften gesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gewasbeschermingsmiddel Oberon met toelatingsnummer 12588 N blijven voor het overige in stand.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2009]

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie. Het vervalt met ingang van 1 september 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling bedekte bonenteelt, en zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

A.N. van der Zande

Terug naar begin van de pagina