Regeling aanwijzing nationale normen kabelbaaninstallaties

[Regeling vervallen per 21-04-2018.]
Geldend van 25-07-2009 t/m 20-04-2018

Regeling aanwijzing nationale normen kabelbaaninstallaties

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van richtlijn nr. 2000/9/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer (PbEU L 106) en artikel 4, eerste en derde lid, van de Wet kabelbaaninstallaties;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 21-04-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationale normen kabelbaaninstallaties.

Artikel 3

[Vervallen per 21-04-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Bijlage behorende bij artikel 1

[Vervallen per 21-04-2018]

A. Referentienummer Nederlandse norm

B. Referentienummer geharmoniseerde norm

C. Titel geharmoniseerde norm

D. Eerste publicatie in Publicatieblad Europese Unie (PbEU)

NEN-EN 1709:2004 en

EN 1709:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer − Inspectie voor oplevering, onderhoud, bedrijfsinspecties en − controles

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 1908:2004 en

EN 1908:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer − Spaninrichtingen

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 1909:2004 en

EN 1909:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer – Redding en evacuatie

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12385-8:2002 en

EN 12385-8:2002

Staalkabels - veiligheid - Deel 8: strengentrekkabels en – draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12385-9:2002 en

EN 12385-9:2002

Staalkabels − Veiligheid − Deel 9: Gesloten draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12397:2004 en

EN 12397:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Gebruik

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12927-1:2004 en

EN 12927-1:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Kabels − Deel 1: Keuzecriteria voor kabels en hun eindbevestigingen

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12927-2:2004 en

EN 12927-2:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Kabels − Deel 2: Veiligheidsfactoren

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12927-3:2004 en

EN 12927-3:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen – Kabels – Deel 3: Lange-splitsen van 6-strengige trek- en draagkabels

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12927-4:2004 en

EN 12927-4:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Kabels − Deel 4: Eindbevestigingen

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12927-5:2004 en

EN 12927-5:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Kabels − Deel 5: Opslag, vervoer, installatie en spannen

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12927-6:2004 en

EN 12927-6:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Kabels − Deel 6: Criteria voor het buitengebruikstellen

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12927-7:2004 en

EN 12927-7:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Kabels − Deel 7: Inspectie, reparatie en onderhoud

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12927-8:2004 en

EN 12927-8:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Kabels − Deel 8: Magnetisch kabelonderzoek (MRT)

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 1929-1:2004 en

EN 1929-1:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Algemene eisen − Deel 1: Eisen voor alle installaties

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 1929-2:2004 en

EN 1929-2:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Algemene eisen − Deel 2: Aanvullende eisen voor pendelbanen zonder kabelrem

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 12930:2004 en

EN 12930:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Berekeningen

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 13107:2004 en

EN 13107:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer − Bouwwerken

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 13223:2004 en

EN 13223:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen − Aandrijfsystemen en andere mechanische uitrusting

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 13243:2004 en

EN 13243:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor vervoer van personen − Elektrische installaties anders dan voor aandrijfsystemen

PbEU 2005 C 100

NEN-EN 13243/C1:2006 en

EN 13243:2004/AC:2005

   

NEN-EN 13796-1:2005 en

EN 13796-1:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer − Dragers − Deel 1: Kabelgrepen, remmen aan boord, cabines, stoelen, wagens onderhoudsdragers, sleepkabeltuigage

PbEU 2007 C 271

NEN-EN 13796-2:2005 en

EN 13796-2:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer − Dragers − Deel 2: Slipweerstandsbeproeving voor kabelgrepen

PbEU 2007 C 271

NEN-EN 13796-3:2005 en

EN 13796-3:2005

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer – Dragers − Deel 3: Vermoeiingsproeven

PbEU 2007 C 271

Terug naar begin van de pagina