Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten vijf en tien euro ter gelegenheid van 400 jaar handelsbetrekkingen Nederland–Japan

Geldend van 28-07-2009 t/m heden

Besluit van 3 juli 2009, houdende de vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2009 worden uitgegeven ter gelegenheid van 400 jaar handelsbetrekkingen Nederland–Japan

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juli 2009, FM/2009/1342 M, Generale Thesaurie, directie Financiële Markten, afdeling Algemeen en Internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2009 worden uitgegeven ter gelegenheid van 400 jaar handelsbetrekkingen Nederland–Japan is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: tegen een achtergrond van lijnen, vier munten met daarop geheel dan wel gedeeltelijk zichtbaar Onze beeltenis met de tekst «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN» en twee in elkaar grijpende lussen met daarop de tekst «400 JAAR HANDEL

   Bijlage 245000.png

   »;

   Bijlage 245001.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: tegen een achtergrond van stippen, vier munten met daarop geheel dan wel gedeeltelijk zichtbaar de waardeaanduiding «5 EURO» respectievelijk «10 EURO» met links en rechts van de waardeaanduiding het teken van de Muntmeester

   Bijlage 245002.png

   en het teken van de Munt

   Bijlage 245003.png

   en het jaartal 2009 met links het teken

   Bijlage 245004.png

   , alsmede twee in elkaar grijpende lussen met daarop de tekst «

   Bijlage 245005.png

   Nederland-Japan».

  Bijlage 245006.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina