Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het [...] voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011

Geldend van 22-07-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 juni 2009, nr. 2009/VO/BVB/128542, tot wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008/2009 tot en met 2010/2011.]

Artikel II. Hoogte aanvullende bekostiging 2009/2010

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2 van de Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011, bedraagt voor het schooljaar 2009/2010 per leerling € 48 met een minimum van € 18.000 per school. Hiertoe is voor schooljaar 2009–2010 een totaal budget beschikbaar van € 43.511.000.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina