Besluit beperking openbaarheid archief Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998

Geldend van 18-07-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 juli 2009, nr. DDI/ST/reg. 021/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier niet openbaar en zijn, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet 1995, de regelingen van toepassing inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden onder vorenbedoelde archiefnummer niet naar het Nationaal Archief waren overgebracht.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  210

  2068

 • 2 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  198

  2018

  205

  2023

  213

  2020

  214

  2023

  219

  2021

  220

  2022

  224

  2023

  227–228

  2023

  229

  2022

  230–232

  2023

  235

  2023

  241

  2019

  245–247

  2023

  248

  2020

  250

  2022

  251–253

  2021

  255–258

  2022

  292

  2020

  296

  2021

  300

  2013

  311–312

  2021

  314

  2020

  320

  2021

  323

  2023

  324–328

  2022

  329–332

  2023

  352

  2022

  358

  2020

  359

  2022

  361

  2022

  362

  2023

  445

  2024

  447–448

  2021

  450

  2067

  451

  2022

  464

  2024

  465

  2025

  486

  2025

  487

  2024

  488–489

  2025

  531–533

  2028

  534

  2029

  565

  2028

  573

  2029

  587–588

  2029

  590

  2029

  594

  2028

  598–599

  2029

  602

  2029

  603

  2027

  604

  2028

  606–608

  2028

  710

  2027

  712

  2029

  718

  2025

  721

  2025

  723–725

  2025

  726

  2023

  727

  2024

  730

  2023

  731

  2025

  732

  2024

  742

  2026

  743

  2028

  744–748

  2029

  749

  2027

  750–751

  2029

  752

  2028

  753–756

  2029

  757

  2028

  758–782

  2029

  783

  2025

 • 3 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  159

  2039

  211

  2039

  217

  2039

  225

  2039

  347

  2021

  355

  2039

  363–364

  2039

  463

  2024

  467

  2070

  478

  2039

  684

  2039

  729

  2024

Artikel 2

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  Openbaar met ingang van 1 januari

  69

  2012

  2057

  70–73

  2013

  2058

  103–105

  2015

  2060

  106–111

  2017

  2062

  112–115

  2018

  2063

  116–118

  2019

  2064

  119–120

  2020

  2065

  121–129

  2022

  2067

  130–138

  2023

  2068

  139–140

  2022

  2067

  141–142

  2023

  2068

  143–146

  2021

  2066

  147–152

  2022

  2067

  153–157

  2023

  2068

  158

  2021

  2066

  160

  2019

  2064

  161

  2023

  2068

  162

  2021

  2066

  163

  2023

  2068

  164

  2021

  2066

  165

  2022

  2067

  172

  2016

  2061

  173

  2039

  2068

  174

  2023

  2068

  175

  2020

  2065

  176–178

  2023

  2068

  179

  2020

  2065

  180

  2022

  2067

  181

  2023

  2068

  182

  2020

  2065

  183

  2022

  2067

  184–191

  2023

  2068

  200

  2020

  2065

  366

  2023

  2068

  367–368

  2021

  2066

  369–370

  2022

  2067

  372

  2016

  2061

  373

  2017

  2062

  374

  2018

  2063

  375

  2019

  2064

  376–377

  2020

  2065

  409–410

  2021

  2066

  411–412

  2022

  2067

  413

  2023

  2068

  414

  2021

  2066

  415

  2022

  2067

  416

  2023

  2068

  417

  2024

  2069

  418

  2025

  2070

  432

  2024

  2069

  433

  2021

  2066

  434

  2022

  2067

  452

  2013

  2058

  453

  2014

  2059

  454

  2015

  2060

  455

  2016

  2061

  456

  2017

  2062

  460–462

  2024

  2069

  466

  2015

  2070

  468–470

  3025

  2070

  471–472

  2014

  2069

  473

  2025

  2070

  474

  2024

  2069

  475–477

  2025

  2070

  479–481

  2024

  2069

  482–483

  2025

  2070

  502

  2017

  2062

  503

  2018

  2063

  504

  2019

  2064

  512

  2011

  2056

  513–514

  2012

  2057

  522

  2025

  2070

  523–524

  2026

  2071

  525

  2029

  2074

  526–529

  2028

  2073

  530

  2029

  2074

  535

  2025

  2070

  536

  2028

  2073

  537

  2029

  2074

  621–644

  2029

  2074

  645–646

  2025

  2070

  647

  2023

  2068

  648

  2025

  2070

  649

  2029

  2074

  650

  2028

  2073

  651

  2023

  2068

  652–654

  2025

  2070

  655

  2022

  2067

  656–657

  2029

  2074

  658–660

  2025

  2070

  661

  2029

  2074

  662

  2025

  2070

  663

  2029

  2074

  664–667

  2025

  2070

  668–669

  2029

  2074

  670

  2027

  2072

  671

  2029

  2074

  672

  2025

  2070

  673

  2029

  2074

  674

  2023

  2068

  675–679

  2029

  2074

  680–681

  2025

  2070

  682–683

  2029

  2074

  705

  2021

  2066

  706

  2028

  2073

  707

  2029

  2074

  786

  2023

  2068

  787

  2025

  2070

  788

  2027

  2072

  789

  2028

  2073

  792

  2029

  2074

 • 2 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, is het inventarisnummer genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  Openbaar met ingang van 1 januari

  501

  2025

  2070

Artikel 3

Met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de derde kolom, zijn de inventarisnummers genoemd in artikel 2 na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief te raadplegen. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  790

  2026

  791

  2026

 • 2 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari genoemd in de tweede kolom.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  297

  2021

  305

  2016

  306

  2021

  310

  2020

  313

  2020

  317

  2021

  318

  2023

  322

  2022

  449

  2024

  497

  2024

  546

  2027

  557

  2029

  611

  2025

  713

  2023

  714

  2024

  715

  2023

  716

  2024

  717

  2028

  719

  2023

  720

  2025

  722

  2025

  733–734

  2024

  735–736

  2025

 • 3 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  16

  2049

  17–18

  2050

  19–20

  2051

  21–22

  2052

  23

  2049

  24–26

  2050

  27–29

  2051

  30–32

  2052

  33–35

  2053

  36

  2049

  37–38

  2050

  39

  2051

  40

  2052

  41

  2053

  249

  2021

  457

  2049

  458

  2050

  459

  2051

  509–510

  2054

  511

  2055

  613

  2028

  618

  249

Artikel 5

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 4, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 6

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2 met in achtneming van artikel 3, en de inventarisnummers, genoemd in artikel 4, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief de Bewindslieden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1952–1998’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur

van de Directie Documentaire Informatievoorziening,

H.Y. Buijs

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Naam en voorletters: .....

Bezoekersnummer: .....

Adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

bezig met een onderzoek naar: .....

vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het archief: .....

Nummer Toegang: .....

De gegevens uit dit archief zullen eventueel worden vastgelegd in een scriptie/dissertatie/artikel in een (wetenschappelijk) periodiek/boek.

Het onderzoek vindt plaats aan(instelling): .....

onder leiding van: .....

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij

 • 1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;

 • 2. met het oog op deze bescherming van nog levende personen niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd;

 • 3. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen.

Indien de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot raadpleging of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze afwijzing hebben geleid, aangegeven worden.

De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

   

Handtekening aanvrager, .....

Gezien en akkoord:

 

de directeur Nationaal Archief,

 

voor deze,

   

Datum: .....

Datum: .....

Plaats:

 
Terug naar begin van de pagina