Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974

Geldend van 18-07-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 juli 2009, nr. DDI/ST/reg. 022/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, b en c van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  8720

  2045

  20903

  2042

  20904

  2044

  20905

  2045

  20906

  2048

  20907

  2050

  25090

  2034

  25949

  2050

 • 2 Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers niet openbaar en zijn, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet 1995, de regelingen van toepassing inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden onder vorenbedoelde archiefnummers niet naar het Nationaal Archief waren overgebracht.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  2987

  2050

  3008

  2050

  3123

  2046

  3125

  2046

  3126

  2048

  3127

  2049

  3128

  2050

  3129

  2050

  4090

  2046

  5180

  2044

  5181

  2046

  5182

  2048

  5183

  2050

  5184

  2043

  5185

  2044

  5186

  2045

  5187

  2050

  5209

  2046

  5214

  2050

  5220

  2046

  11108

  2048

  11814

  2050

  14700

  2048

  14721

  2047

  14723

  2044

  14726

  2041

  14728

  2045

  14763

  2050

  15154

  2041

  15161

  2041

  15162

  2042

  15163

  2043

  15164

  2044

  24999

  2047

  25000

  2042

  25035

  2047

  25048

  2046

  25049

  2046

  25053

  2047

  25066

  2046

  25092

  2050

  25101

  2043

  25103

  2049

  25113

  2049

  25170

  2049

  25257

  2046

  25326

  2045

  25409

  2050

  25518

  2050

  25521

  2050

  25536

  2048

  25537

  2050

  25554

  2047

  25564

  2044

  25594

  2043

  25595

  2047

  25629

  2050

  25847

  2050

  25853

  2045

  25869

  2042

  25870

  2045

  25876

  2050

  25882

  2048

 • 3 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974, pas openbaar met ingang van 1 januari genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  9566

  2043

  9567–9569

  2044

  9570–9578

  2045

  9579–9580

  2046

  9581

  2051

  9588–9590

  2046

  22209

  2050

  25373

  2044

  25374

  2047

  25375

  2048

 • 4 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965−1974, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari:

  2656

  2039

  2664

  2039

  2665

  2039

  2666

  2039

  2673

  2046

  2684

  2039

  2685

  2039

  2696

  2039

  2709

  2046

  2738

  2039

  10697

  2039

  25018

  2039

  25019

  2039

  25020

  2040

  25029

  2039

  25031

  2048

  25032

  2040

  25033

  2044

  25069

  2039

  25136

  2040

  25357

  2039

  26984

  2039

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1965–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur

van de Directie Documentaire Informatievoorziening,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina