Besluit Beleidsregels SVB 2009

[Regeling vervallen per 17-06-2010.]
Geldend van 12-07-2009 t/m 16-06-2010

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 10 juni 2009, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2009 (Besluit Beleidsregels SVB 2009)

Artikel 1

[Vervallen per 17-06-2010]

 • 2 In afwijking van het eerste lid past de Sociale verzekeringsbank het beleid opgenomen in de hierna te noemen onderdelen van de bijlage eerst toe met ingang van de datum waarop het bij Koninklijke Boodschap van 22 juli 2004 ingediende wetsvoorstel houdende de aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (29 702) en het bij Koninklijke Boodschap van 24 augustus 2007 ingediende wetsvoorstel tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (31 124) tot wet zijn verheven en in werking treden:

  • SB1083 (Tijdstip van betaling),

  • SB1084 (Overmakingskosten),

  • SB1106 (De hoogte van de bestuurlijke boete),

  • SB1108 (Mate van verwijtbaarheid),

  • SB1243 (Omstandigheden waarin betrokkene verkeert),

  • SB1109 (De betaling van de boete),

  • SB1111 (Afzien van een sanctie wegens dringende redenen),

  • SB1248 (Terugvordering basisvoorziening Remigratiewet),

  • SB1250 (Wijze van terugbetaling),

  • SB1251 (Termijnen van verrekening en uitstel van betaling),

  • SB1252 (Wijziging of intrekking van het uitstel van betaling),

  • SB1119 (Afzien van verdere terugvordering),

  • SB1253 (Schuldregeling en schuldsanering),

  • SB3218 (Vergoeding van wettelijke rente).

 • 3 In afwijking van het eerste lid blijven de hierna te noemen onderdelen van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2008 van toepassing tot het moment waarop het bij Koninklijke Boodschap van 22 juli 2004 ingediende wetsvoorstel houdende de aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) (29 702) en het bij Koninklijke Boodschap van 24 augustus 2007 ingediende wetsvoorstel tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb) (31 124) tot wet zijn verheven en in werking treden:

  • SB1083 (Tijdstip van betaling),

  • SB1084 (Overmakingskosten),

  • SB1106 (De hoogte van de boete),

  • SB1108 (Mate van verwijtbaarheid),

  • SB1243 (Omstandigheden waarin betrokkene verkeert),

  • SB1109 (De betaling van de boete),

  • SB1111 (Afzien van een sanctie wegens dringende redenen),

  • SB1117 (De wijze van terugbetaling),

  • SB1119 (Afzien van terugvordering),

  • SB3218 (Vergoeding van schade wegens betalingsverzuim),

  • SB3220 (Wettelijke rente).

Artikel 3

[Vervallen per 17-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 17-06-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 10 juni 2009

De

voorzitter van de Raad van bestuur SVB

,

E.F. Stoové

Bijlage

[Vervallen per 17-06-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij de Sociale verzekeringsbank.]

Terug naar begin van de pagina