Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nederlands [...] beleid vanaf 1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)

[Regeling vervallen per 02-01-2014.]
Geldend van 12-07-2009 t/m 01-01-2014

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nederlands buitenlands beleid vanaf 1990 (Minister van Buitenlandse Zaken)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Buitenlandse Zaken

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 mei 2009, nr. bca-2009.05250/6);

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2014]

De ‘Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Buitenlandse Zaken op het beleidsterrein Nederlands buitenlands beleid in de periode vanaf 1990’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Buitenlandse Zaken, nr. C/S&A/07/1344, d.d. 8 augustus 2007, (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 190, d.d. 2 oktober 2007) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 16 juni 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

De

minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

plv. secretaris-generaal

,

A.H.M. Stoelinga

Selectielijst

[Vervallen per 02-01-2014]

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina