Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geldend van 09-07-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van d.d. 26 juni 2009, nr. Directie BV/DCA/12747 houdende een beperking van de openbaarheid voor de inventarisnummers 1 tot en met 182, 207 tot en met 451 en 519 tot en met 891 uit de archieven van de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid en taakvoorgangers over de periode 1975–1993 (Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, eerste lid , onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het historische bestand van personeelsleden van het Ministerie de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.

 • 2 Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 1 tot en met 182, 207 tot en met 451 en 519 tot en met 891 is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.

  Indiening van het verzoek geschiedt door invulling en ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

 • 3 De bescheiden van de hierboven genoemde inventarisnummers worden openbaar op:

  • inventarisnummer 1 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 2 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 3 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 4 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 5 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 6 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 7 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 8 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 9 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 10 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 11 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 12 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 13 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 14 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 15 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 16 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 17 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 18 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 19 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 20 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 21 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 22 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 23 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 24 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 25 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 26 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 27 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 28 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 29 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 30 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 31 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 32 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 33 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 34 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 35 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 36 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 37 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 38 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 39 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 40 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 41 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 42 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 43 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 44 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 45 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 46 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 47 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 48 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 49 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 50 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 51 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 52 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 53 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 54 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 55 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 56 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 57 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 58 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 59 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 60 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 61 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 62 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 63 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 64 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 65 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 66 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 67 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 68 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 69 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 70 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 71 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 72 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 73 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 74 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 75 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 76 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 77 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 78 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 79 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 80 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 81 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 82 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 83 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 84 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 85 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 86 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 87 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 88 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 89 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 90 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 91 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 92 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 93 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 94 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 95 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 96 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 97 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 98 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 99 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 100 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 101 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 102 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 103 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 104 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 105 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 106 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 107 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 108 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 109 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 110 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 111 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 112 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 113 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 114 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 115 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 116 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 117 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 118 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 119 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 120 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 121 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 122 op 1 januari 2051

  • inventarisnummer 123 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 124 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 125 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 126 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 127 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 128 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 129 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 130 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 131 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 132 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 133 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 134 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 135 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 136 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 137 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 138 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 139 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 140 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 141 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 142 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 143 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 144 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 145 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 146 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 147 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 148 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 149 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 150 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 151 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 152 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 153 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 154 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 155 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 156 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 157 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 158 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 159 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 160 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 161 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 162 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 163 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 164 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 165 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 166 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 167 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 168 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 169 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 170 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 171 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 172 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 173 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 174 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 175 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 176 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 177 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 178 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 179 op 1 januari 2053

  • inventarisnummer 180 op 1 januari 2055

  • inventarisnummer 181 op 1 januari 2052

  • inventarisnummer 182 op 1 januari 2054

  • inventarisnummer 207 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 208 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 209 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 210 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 211 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 212 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 213 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 214 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 215 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 216 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 217 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 218 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 219 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 220 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 221 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 222 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 223 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 224 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 225 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 226 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 227 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 228 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 229 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 230 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 231 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 232 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 233 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 234 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 235 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 236 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 237 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 238 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 239 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 240 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 241 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 242 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 243 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 244 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 245 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 246 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 247 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 248 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 249 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 250 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 251 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 252 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 253 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 254 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 255 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 256 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 257 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 258 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 259 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 260 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 261 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 262 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 263 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 264 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 265 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 266 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 267 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 268 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 269 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 270 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 271 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 272 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 273 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 274 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 275 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 276 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 277 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 278 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 279 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 280 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 281 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 282 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 283 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 284 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 285 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 286 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 287 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 288 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 289 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 290 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 291 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 292 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 293 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 294 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 295 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 296 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 297 op 1 januari 2068

  • inventarisnummer 298 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 299 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 300 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 301 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 302 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 303 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 304 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 305 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 306 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 307 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 308 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 309 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 310 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 311 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 312 op 1 januari 2068

  • inventarisnummer 313 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 314 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 315 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 316 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 317 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 318 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 319 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 320 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 321 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 322 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 323 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 324 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 325 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 326 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 327 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 328 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 329 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 330 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 331 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 332 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 333 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 334 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 335 op 1 januari 2067

  • inventarisnummer 336 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 337 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 338 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 339 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 340 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 341 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 342 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 343 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 344 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 345 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 346 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 347 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 348 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 349 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 350 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 351 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 352 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 353 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 354 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 355 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 356 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 357 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 358 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 359 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 360 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 361 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 362 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 363 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 364 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 365 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 366 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 367 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 368 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 369 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 370 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 371 op 1 januari 2069

  • inventarisnummer 372 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 373 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 374 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 375 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 376 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 377 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 378 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 379 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 380 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 381 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 382 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 383 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 384 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 385 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 386 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 387 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 388 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 389 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 390 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 391 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 392 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 393 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 394 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 395 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 396 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 397 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 398 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 399 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 400 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 401 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 402 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 403 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 404 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 405 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 406 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 407 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 408 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 409 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 410 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 411 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 412 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 413 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 414 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 415 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 416 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 417 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 418 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 419 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 420 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 421 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 422 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 423 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 424 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 425 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 426 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 427 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 428 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 429 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 430 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 431 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 432 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 433 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 434 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 435 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 436 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 437 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 438 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 439 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 440 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 441 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 442 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 443 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 444 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 445 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 446 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 447 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 448 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 449 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 450 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 451 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 519 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 520 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 521 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 522 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 523 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 524 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 525 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 526 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 527 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 528 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 529 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 530 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 531 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 532 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 533 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 534 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 535 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 536 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 537 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 538 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 539 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 540 op 1 januari 2066

  • inventarisnummer 541 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 542 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 543 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 544 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 545 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 546 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 547 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 548 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 549 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 550 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 551 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 552 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 553 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 554 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 555 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 556 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 557 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 558 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 559 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 560 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 561 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 562 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 563 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 564 op 1 januari 2066

  • inventarisnummer 565 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 566 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 567 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 568 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 569 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 570 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 571 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 572 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 573 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 574 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 575 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 576 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 577 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 578 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 579 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 580 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 581 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 582 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 583 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 584 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 585 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 586 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 587 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 588 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 589 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 590 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 591 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 592 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 593 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 594 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 595 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 596 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 597 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 598 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 599 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 600 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 601 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 602 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 603 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 604 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 605 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 606 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 607 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 608 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 609 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 610 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 611 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 612 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 613 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 614 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 615 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 616 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 617 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 618 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 619 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 620 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 621 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 622 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 623 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 624 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 625 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 626 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 627 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 628 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 629 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 630 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 631 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 632 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 633 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 634 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 635 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 636 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 637 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 638 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 639 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 640 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 641 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 642 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 643 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 644 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 645 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 646 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 647 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 648 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 649 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 650 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 651 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 652 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 653 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 654 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 655 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 656 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 657 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 658 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 659 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 660 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 661 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 662 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 663 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 664 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 665 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 666 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 667 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 668 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 669 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 670 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 671 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 672 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 673 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 674 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 675 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 676 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 677 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 678 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 679 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 680 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 681 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 682 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 683 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 684 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 685 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 686 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 687 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 688 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 689 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 690 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 691 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 692 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 693 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 694 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 695 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 696 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 697 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 698 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 699 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 700 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 701 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 702 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 703 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 704 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 705 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 706 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 707 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 708 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 709 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 710 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 711 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 712 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 713 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 714 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 715 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 716 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 717 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 718 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 719 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 720 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 721 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 722 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 723 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 724 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 725 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 726 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 727 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 728 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 729 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 730 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 731 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 732 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 733 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 734 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 735 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 736 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 737 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 738 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 739 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 740 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 741 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 742 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 743 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 744 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 745 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 746 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 747 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 748 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 749 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 750 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 751 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 752 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 753 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 754 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 755 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 756 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 757 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 758 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 759 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 760 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 761 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 762 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 763 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 764 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 765 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 766 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 767 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 768 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 769 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 770 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 771 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 772 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 773 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 774 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 775 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 776 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 777 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 778 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 779 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 780 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 781 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 782 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 783 op 1 januari 2065

  • inventarisnummer 784 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 785 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 786 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 787 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 788 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 789 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 790 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 791 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 792 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 793 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 794 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 795 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 796 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 797 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 798 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 799 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 800 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 801 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 802 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 803 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 804 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 805 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 806 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 807 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 808 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 809 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 810 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 811 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 812 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 813 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 814 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 815 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 816 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 817 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 818 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 819 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 820 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 821 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 822 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 823 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 824 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 825 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 826 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 827 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 828 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 829 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 830 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 831 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 832 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 833 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 834 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 835 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 836 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 837 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 838 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 839 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 840 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 841 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 842 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 843 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 844 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 845 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 846 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 847 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 848 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 849 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 850 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 851 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 852 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 853 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 854 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 855 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 856 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 857 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 858 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 859 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 860 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 861 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 862 op 1 januari 2063

  • inventarisnummer 863 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 864 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 865 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 866 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 867 op 1 januari 2062

  • inventarisnummer 868 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 869 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 870 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 871 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 872 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 873 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 874 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 875 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 876 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 877 op 1 januari 2060

  • inventarisnummer 878 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 879 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 880 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 881 op 1 januari 2057

  • inventarisnummer 882 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 883 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 884 op 1 januari 2056

  • inventarisnummer 885 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 886 op 1 januari 2061

  • inventarisnummer 887 op 1 januari 2059

  • inventarisnummer 888 op 1 januari 2064

  • inventarisnummer 889 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 890 op 1 januari 2058

  • inventarisnummer 891 op 1 januari 2063

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als:

Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Den Haag, 26 juni 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina