Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie ex artikel 2.8, tweede lid, Besluit Wfsv, voor het jaar 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2009, nr. FEZ/UK/2009/14274, tot Vaststelling opslag gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2010

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 juni 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina