Regeling tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen in verband met de Code [...] de veiligheid van schepen met bijzondere doeleinden 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 02-07-2009 t/m 31-12-2011

Regeling tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen in verband met de Code voor de veiligheid van schepen met bijzondere doeleinden 2008

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Resolutie MSC.266(84) van de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie van 13 mei 2008 inzake de Code voor de veiligheid van schepen met bijzondere doeleinden 2008 alsmede op de artikelen 12, eerste lid, 22, eerste lid, 32, 46, eerste lid, 58 en 65 van het Schepenbesluit 2004;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2012]

De bij resolutie MSC.266(84) van de Maritieme Veiligheidscommissie aangenomen Code voor de veiligheid van schepen met bijzondere doeleinden 2008 wordt bekendgemaakt door terinzagelegging bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Koningskade 4, 2596 AA te Den Haag.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 2 juli 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina