Instellingsbesluit Dienst Uitvoering

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 juni 2009, nr. WJZ/9106238, tot instelling van Dienst Uitvoering (Instellingsbesluit Dienst Uitvoering)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Er wordt een dienstonderdeel binnen het Ministerie van Economische Zaken ingesteld, waarvan de naam komt te luiden: Dienst Uitvoering.

  • 2 Dienst Uitvoering staat onder leiding van een algemeen directeur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Dienst Uitvoering.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 juni 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina