Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 10-10-2016 Stcrt. 2016, 54759 2016-0000216530 10-10-2016 Stcrt. 2016, 54759
01-01-2015 Wijziging 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049 2014-0000174745 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049
01-01-2010 Wijziging 09-12-2009 Stcrt. 2009, 19487 IVV/LZW/2009/27760 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Inwtr. 1
01-12-2009 Wijziging 23-11-2009 Stcrt. 2009, 18184 IVV/I/2009/25857 18-08-2008 Stb. 2008, 341 Inwtr. 2
01-07-2009 Nieuwe-regeling 23-06-2009 Stcrt. 2009, 117 IVV/I/2009/13367 25-06-2009 Stb. 2009, 266 Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning) (Stb. 2009/580) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.3)
Naar boven