Regeling HSL-heffing

[Regeling vervallen per 18-03-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2014

Regeling HSL-heffing

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van het Besluit HSL-heffing;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina