Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie OntwikkelingsRelevante Infrastructuur Ontwikkeling

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 26-06-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2009, nr. DDE-355/200, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie OntwikkelingsRelevante Infrastructuur Ontwikkeling

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies van 2008;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie ORIO ontvangt voor het verrichten van zijn werkzaamheden een maandvergoeding van € 750 zijnde 10,26% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie ORIO ontvangen een maandvergoeding van € 565 zijnde 7,73% van het maandsalaris volgens de bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren schaal 16.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2009.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur Generaal Internationale Samenwerking

,

J.M.G. Brandt

Terug naar begin van de pagina