Regeling model keuringsrapport

[Regeling vervallen per 01-03-2010.]
Geldend van 25-06-2009 t/m 28-02-2010

Regeling model keuringsrapport

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 29, tweede lid, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2010]

Het model als bedoeld in artikel 1 moet voorzien zijn van een gele doorslag indien de invulling niet rechtstreeks plaatsvindt uit het keuringsregister.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model keuringsrapport.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Directie

van de Dienst Wegverkeer,

J.G. Hakkenberg,

Algemeen Directeur.

Terug naar begin van de pagina