Intrekkingsverordening PA fonds zaaizaad van voedergewassen 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 24-05-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 26 maart 2009 tot intrekking van fonds verordening (Intrekkingsverordening PA fonds zaaizaad van voedergewassen 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen, gehoord de Beleidsadviescommissie landbouwzaaizaden;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 De middelen van het Fonds zaaizaad van voedergewassen worden overgeboekt naar het Fonds grassen en voedergewassen.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Den Haag, 26 maart 2009

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina