Binnenvaartregeling

Geraadpleegd op 21-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 22-02-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.9b

Informatie geldend op 06-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzing binnenvaart
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  1. Binnenvaartregeling
    Artikelen 1.9, 7.2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling in bijlage 1.1 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. De regeling in bijlage 1.2 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Patentreglement Rijn. De regeling in bijlage 1.3 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen. De regeling in bijlage 1.9 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (Rsp).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-02-2022 Wijziging 15-02-2022 Stcrt. 2022, 5098 IENW/BSK-2022/31845 15-02-2022 Stcrt. 2022, 5098
01-01-2012 Nieuw 12-12-2011 Stcrt. 2011, 23038 IENM/BSK-2011/167763 12-12-2011 Stcrt. 2011, 23038
Naar boven