Binnenvaartregeling

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-10-2021.
Geldend van 06-10-2021 t/m 22-02-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.9

Informatie geldend op 06-10-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing exameninstellingen binnenvaart 2019
  Artikel: 1
 2. Binnenvaartregeling
  Artikelen: 6.1, 7.24, 7.4, 7.9b
 3. Regeling tarieven scheepvaart 2005
  Artikel: 1.27h

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Binnenvaartregeling
  Artikelen 1.9, 7.2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-10-2021)

Opmerking

De regeling in bijlage 1.1 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995. De regeling in bijlage 1.2 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Patentreglement Rijn. De regeling in bijlage 1.3 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen. De regeling in bijlage 1.9 is opgenomen als zelfstandige regeling onder de titel Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (Rsp).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Wijziging 02-11-2015 Stcrt. 2015, 38318 IENM/BSK-2015/201651 02-11-2015 Stcrt. 2015, 38318
01-01-2013 Wijziging 08-11-2012 Stcrt. 2012, 23394 IENM/BSK-2012/208839 08-11-2012 Stcrt. 2012, 23394
07-05-2010 t/m 01-04-2010 Wijziging 26-04-2010 Stcrt. 2010, 6766 CEND/HDJZ-2010/557sectorSCH 26-04-2010 Stcrt. 2010, 6766
01-01-2010 Wijziging 16-12-2009 Stcrt. 2009, 20191 CEND/HDJZ-2009/1531sectorSCH 16-12-2009 Stcrt. 2009, 20191
01-07-2009 Nieuwe-regeling 02-06-2009 Supplement-Stcrt. 2009, 106 CEND/HDJZ-2009/105sectorSCH 18-03-2009 Stb. 2009, 164 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Binnenvaartwet in werking treedt.1)
Naar boven