Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de tomatenteelt tegen Tuta absoluta (tomatenmineermot)

[Regeling vervallen per 15-10-2009.]
Geldend van 17-06-2009 t/m 14-10-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 juni 2009, houdende vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de tomatenteelt tegen Tuta absoluta (tomatenmineermot)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2009]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gebruik van de daartoe aangewezen lokstoffen ter bescherming van de teelt van tomaten tegen Tuta absoluta (tomatenmineermot).

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2009]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1, is slechts van toepassing voor zover de voorschriften, die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt 120 dagen erna.

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de tomatenteelt tegen Tuta absoluta (tomatenmineermot).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juni 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage Als bedoeld in artikel 2

[Vervallen per 15-10-2009]

Inleiding

[Vervallen per 15-10-2009]

De tomatenmineermot Tuta absoluta is niet in Nederland gevestigd. De mot is zeer schadelijk voor de tomatenteelt. Bij een eventuele uitbraak van de mot is bescherming van de tomatenteelt dringend gewenst. Om de gangbare geïntegreerde bestrijding in de tomatenteelt niet te verstoren, is het inzetten van feromoonvallen volgens de hieronder aangegeven dosering noodzakelijk.

Toepassingen:

[Vervallen per 15-10-2009]

In de teelt van tomaat, ter bestrijding van de tomatenmineermot Tuta absoluta.

Toepassingsinterval:

[Vervallen per 15-10-2009]

Gedurende het teeltseizoen feromoonvallen inzetten. Om de 6 weken de feromoonvallen verversen.

Toepassingswijze:

[Vervallen per 15-10-2009]

De feromoondispensers in een insectenval met lijmbodem plaatsen. Het synthetische seksferomoon van Tuta absoluta bestaat uit (3E,8Z,11Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate. Seksferomonen zijn soort specifiek. Mannetjes zijn uiterst sensitief voor het feromoon en de concentratie van het feromoon in de lucht is zeer gering.

Dosering:

[Vervallen per 15-10-2009]

15 à 20 feromoonvallen per hectare.

Voorgestelde periode

[Vervallen per 15-10-2009]

In juni kunnen de eerste uitbraken verwacht worden. Zolang de vrijstelling geldt, worden in het teeltseizoen (januari tot oktober) zo nodig (bij een uitbraak van de tomatenmineermot) de vallen geplaatst volgens bovenstaande voorschriften. De vrijstelling geldt vanaf de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt 120 dagen erna.

Terug naar begin van de pagina