Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Raden voor Rechtshulp vanaf 1994

Geldend van 14-06-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Raden voor Rechtshulp vanaf 1994

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 mei 2009, nr. bca-2009.0520/2);

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 28 mei 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina