Uitvoeringsregeling verplicht gebruik burgerservicenummer in beleidsregels van de rijksbelastingdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 17-06-2009 t/m 31-12-2012

Uitvoeringsregeling verplicht gebruik burgerservicenummer in beleidsregels van de rijksbelastingdienst

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het gebruik van het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer zoals dat is opgenomen in beleidsregels van de rijksbelastingdienst, geldt voor:

  • a. de inhoudingsplichtige bij de toepassing van regels over stagevergoedingen;

  • b. de inlener en de aannemer bij de toepassing van de regels die van belang zijn voor de vaststelling van de hoogte van hun aansprakelijkheid;

  • c. de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van de regeling voor geruisloze terugkeer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 maart 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Naar boven