Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 31-10-2009 t/m 31-12-2009

Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities

De Autoriteit Financiële Markten,

Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 In deze regeling wordt, in afwijking van artikel 1:1 van de wet, verstaan onder:

  • market maker: een persoon die op de financiële markten doorlopend blijk geeft van de bereidheid voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen of te verkopen, zowel in het OTC-segment, als op de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten, op een wijze die er gewoonlijk voor zorgt dat er op constante basis liquiditeit tot stand wordt gebracht in de markten, met dien verstande dat dit zowel voor de bied- als de laatkant dient te gelden.

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • meldplichtige shortpositie: een netto shortpositie die de drempelwaarden van een kwart procent (0,25%) en elk volgend tiende procent (0,10%) bereikt, overschrijdt dan wel onderschrijdt.

 • 3 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • netto shortpositie: het economisch belang gerelateerd aan het totaal geplaatste kapitaal van een financiële onderneming als opgenomen in bijlage A, waarbij een economisch voordeel wordt behaald indien de prijs van een effect met aandelenkarakter met betrekking tot de desbetreffende financiële onderneming daalt.

Artikel 2. Melding van posities

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Op iedere persoon die een meldplichtige shortpositie heeft of verkrijgt, rust een verplichting om deze shortpositie te melden bij de Autoriteit Financiële Markten. De melding vindt plaats uiterlijk de eerste werkdag na die waarop de persoon een meldplichtige shortpositie had of heeft verkregen.

 • 2 Bij het berekenen of een persoon een meldplichtige shortpositie heeft, dient de persoon elke vorm van economisch belang gerelateerd aan het totaal geplaatste kapitaal van een financiële onderneming als opgenomen in bijlage A in aanmerking te nemen, met uitzondering van een economisch belang dat hij houdt in de hoedanigheid van market maker.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

In de melding, bedoeld in artikel 2, wordt de netto shortpositie gemeld die de persoon had op 23.59 uur van de vorige werkdag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de melding, bedoeld in artikel 2, wordt gebruik gemaakt van het in bijlage B bepaalde formulier. Dit formulier wordt ingediend op de daarop aangegeven wijze.

Artikel 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt per 1 januari 2010. Zowel de duur als de inhoud van deze regeling kunnen tussentijds worden gewijzigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities.

De Autoriteit Financiële Markten,

J.F. Hoogervorst

R.H. Maatman

Bijlage A. – Financiële ondernemingen

[Vervallen per 01-01-2010]

AEGON N.V.

NL0000303709

BINCKBANK N.V.

NL0000335578

DELTA LLOYD N.V.

NL0009294552

FORTIS N.V.

BE0003801181

ING GROEP N.V.

NL0000303600

KAS BANK N.V.

NL0000362648

SNS REAAL N.V.

NL0000390706

VAN DER MOOLEN HOLDING N.V.

NL0000370179

VAN LANSCHOT N.V.

NL0000302636

Bijlage B. – Meldingsformulier

[Vervallen per 01-01-2010]

notification form short position1, Part 1

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1. Full (statutory) name of person(s) holding the disclosable short position2:

 • 2. Statutory name of the relevant financial company3:

 • 3. Disclosable short position4:

 • 4. Date that disclosable short position was held:

Notification form short position, Part 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Contact

 • 1. Name:

 • 2. Address:

 • 3. Postal code:

 • 4. Town:

 • 5. Country:

 • 6. Telephone number:

 • 7. Fax number:

 • 8. E-mail:

I hereby confirm that this form has been filled out truthfully:

Name of contact

Date

Place

Signature

You are obliged to fill in and sign this form, and send it by fax or e-mail (scanned version of this form) or postal mail to:

Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)

Disclosure & Registration Department

PO Box 11723

1001 GS Amsterdam

fax number: +31 (0)20 - 797 3822

e-mail: melden.en.registreren@afm.nl

 1. This form relates to the notification of short positions in compliance with the ‘Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities’ of 1 June 2009 and the related FAQ document on the AFM’s website (www.afm.nl).

  ^ [1]
 2. The obligation applies to the holder of a disclosable short position. See the related FAQ document for further details.

  ^ [2]
 3. You have to use separate notification forms for each financial company in which you hold a disclosable short position.

  ^ [3]
 4. Figure to be expressed as a percentage of the total issued share capital (see the Public Database Issued Capital on the AFM website). See the related FAQ document for further details.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina