Regeling vaststelling beloning Commissie van beroep Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-06-2009 t/m 30-06-2014

Regeling vaststelling beloning Commissie van beroep Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

De in artikel 3, tweede lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 bedoelde beloning bedraagt € 60 per uur voor de voorzitter en € 50 per uur voor de overige leden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling beloning Commissie van beroep Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina