Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2009

[Regeling vervallen per 01-10-2009.]
Geldend van 28-05-2009 t/m 30-09-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 mei 2009, nr. VO/OK/97670, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2009)

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2009]

De staatsexamencommissie neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2010.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2009

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage , behorende bij artikel 1 van de regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2009

[Vervallen per 01-10-2009]

Vak/niveau

Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg

h.a.v.o. vernieuwde profielen

h.a.v.o. bezemkandidaten oude profiel programma

v.w.o.

v.m.b.o

v.m.b.o

v.m.b.o

v.m.b.o

aardrijkskunde BB papier

x

           

aardrijkskunde

         

x

 

Arabisch

x

x

x

x

x

 

x

Arabisch 1,2

         

x

 

biologie BB papier

x

           

dans

   

x

x

     

drama

   

x

x

     

Duits BB papier

x

           

economie BB papier

x

           

economie 1

         

x

x

filosofie

       

x

x

x

Frans1

x

x

         

Fries

   

x

x

x

 

x

Fries 1

         

x

 

Fries 1,2

         

x

 

geschiedenis BB papier

x

           

Grieks

           

x

handenarbeid

         

x

x

handvaardigheid

       

x

   

Latijn

           

x

maatschappijleer

         

x

x

maatschappijleer II BB papier

x

           

maatschappijleer II

 

x

x

x

     

maatschappijwetenschappen

       

x

   

muziek

   

x

x

x

x

x

nask 1 BB papier

x

           

natuurkunde 1

         

x

 

Russisch

       

x

 

x

Russisch 1,2

         

x

 

Spaans

x

x

x

x

x

 

x

Spaans 1,2

         

x

 

tekenen

       

x

x

x

textiele vormgeving

       

x

   

textiele werkvormen

         

x

x

Turks

x

x

x

x

x

 

x

Turks 1,2

         

x

 

wiskunde A1,2

         

x

 

wiskunde B1

         

x

 

wiskunde B1,2

         

x

 

1 Frans BB en KB worden afgenomen met behulp van de computer.

GL beroepsgericht

   

GL

       

vmbo

transport en logistiek

   

x

       

voertuigentechniek

   

x

       

plantenteelt

   

x

       

groene ruimte

   

x

       

bloembinden en -schikken

   

x

       

dierhouderij & verzorging

   

x

       

verwerking agrarische producten

   

x

       

landbouw-breed

   

x

       
Terug naar begin van de pagina