Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 1998

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1999.]
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Regeling vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 1998

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina