Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2006, nr. OHWU- 2732433, houdende de vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2007

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina