Besluit beperking openbaarheid archief Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995

Geldend van 22-05-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 april 2009, nr. DDI/ST/reg. 014/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995, tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom niet openbaar.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

Openbaar met ingang van 1 januari:

60

2011

2056

61

2012

2057

62

2014

2059

63

2015

2060

64

2017

2062

65

2019

2064

66

2020

2065

67

2021

2066

68

2022

2067

69

2024

2069

70

2025

2070

Artikel 2

Met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom tot 1 januari van het jaar, genoemd in de derde kolom, zijn de inventarisnummers genoemd in artikel 1 na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief te raadplegen. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari

13

2036

22

2031

37

2039

44

2041

48

2023

49

2024

50

2025

51

2032

52

2036

53

2041

54

2043

55

2046

56

2048

57

2049

58

2051

59

2054

101–123

2051

124–147

2052

148–171

2053

172–195

2054

196–216

2055

217–240

2056

241–263

2057

264–287

2058

288–312

2059

313–335

2060

336–359

2061

360–390

2062

391–418

2063

419–446

2064

447–470

2065

471–500

2066

501–521

2067

522–550

2069

551–579

2070

580–587

2071

588

2048

589

2049

590

2050

591

2036

592

2040

593

2041

594

2046

595

2047

596

2048

597

2049

598

2050

599

2025

600

2026

601

2027

602

2028

603

2029

604

2030

605

2031

606

2032

607

2033

608

2034

609

2036

610

2037

611

2038

612

2039

613

2040

614

2041

615–616

2042

617

2044

618

2045

619

2046

620

2047

621

2048

622

2049

623

2050

624

2025

625

2026

626

2027

627

2028

628

2029

629

2031

630

2032

631

2033

632

2034

633

2035

634

2036

635

2037

636

2038

637

2039

638

2040

639

2041

640–641

2042

642

2044

643–644

2045

645

2047

646

2048

647

2049

648

2050

649

2036

650

2037

651

2038

652

2039

653

2040

654

2041

655

2042

656

2043

657

2044

658

2045

659

2046

660

2047

661

2048

662

2049

663

2050

664

2025

665

2026

666

2027

667

2028

668

2029

669

2030

670

2031

671

2032

672

2033

673

2034

674

2035

675

2036

676

2037

677

2038

678–679

2039

680

2041

681–682

2042

683

2043

684

2044

685

2045

686

2046

687

2047

688

2048

689

2049

690

2050

691

2025

692

2026

693

2027

694

2028

695

2029

696

2030

697

2031

698

2032

699

2033

700

2034

701

2035

702

2036

703

2037

704

2038

705

2039

706

2040

707

2041

708

2042

709

2043

710

2044

711

2045

712

2046

713

2047

714

2048

715

2049

716

2050

717

2025

718

2026

719

2027

720

2028

721

2029

722

2030

723

2031

724

2032

725

2033

726

2034

727

2035

728

2036

729

2037

730

2038

731

2039

732

2040

733

2041

734

2042

735

2043

736

2044

737

2045

738

2046

739

2047

740

2048

741

2049

742

2050

743

2025

744

2026

745

2027

746

2028

747

2029

748

2030

749

2031

750

2032

751

2033

752

2034

753

2035

754

2036

755

2037

756

2038

757

2039

758

2040

759

2041

760

2042

761

2043

762

2044

763

2045

764

2046

765

2047

766

2048

767

2049

768

2050

769

2029

770

2030

771

2031

772

2032

773

2033

774

2034

775

2035

776

2036

777

2037

778

2038

779

2039

780

2040

781

2041

782–783

2042

784–785

2043

786–787

2044

788

2045

789–790

2046

791–792

2047

793

2048

794–797

2049

798

2050

799

2025

800

2026

801

2027

802

2028

803

2029

804

2030

805

2031

806

2032

807

2033

808

2034

809

2035

810

2025

811

2026

812

2027

813

2028

814

2029

815

2030

816

2031

817

2032

818

2033

819

2034

820

2035

821

2036

822

2038

823

2039

824

2040

825

2041

826

2042

827

2043

828

2044

829

2045

830

2046

831

2047

832

2048

833

2049

834

2050

835

2025

836

2026

837

2027

838

2028

839

2029

840

2030

841

2031

842

2032

843

2033

844

2034

845

2035

846

2025

847

2026

848

2027

849

2028

850

2029

851

2030

852

2031

853

2032

854

2033

855

2034

856

2035

857

2049

858

2050

859

2025

860

2026

861

2027

862

2028

863

2029

864

2030

865

2031

866

2032

867

2033

868

2034

869

2035

870

2036

871

2037

872

2038

873

2039

874

2040

875

2041

876

2042

877

2043

878

2044

879

2045

880

2046

881

2047

882–883

2048

884

2049

885

2050

886

2025

887

2026

888

2027

889

2028

890

2029

891

2030

892

2031

893

2032

894

2033

895

2034

896

2035

897–898

2036

899

2037

900

2038

901

2039

902

2040

903

2041

904

2042

905

2043

906

2044

907

2045

908

2046

909

2047

910

2048

911

2049

912

2050

913

2025

914

2026

915

2027

916

2028

917

2029

918

2030

919

2031

920

2032

921

2033

922

2034

923

2035

924

2036

925

2037

926

2038

927

2039

928

2040

929

2041

930

2042

931

2043

932

2044

933

2045

934

2046

935

2047

936

2048

937

2049

938

2050

939–940

2049

941

2032

942

2033

943

2046

944

2049

945

2048

946

2033

947

2034

948–949

2049

950

2033

951

2034

952

2049

953

2045

954

2046

955

2047

956

2049

957

2038

958

2028

959

2029

960

2032

961

2034

962

2035

963

2043

964

2044

965

2045

966

2046

967

2047

968

2048

969

2049

970

2050

971

2048

972

2044

973

2049

974

2045

975

2034

976

2048

977

2050

978

2029

979

2043

980

2045

981

2036

982

2037

983

2038

984

2039

985

2040

986

2041

987

2042

988

2043

989

2044

990

2045

991

2046

992

2047

993

2023

994–996

2025

997

2026

998–1001

2027

1002–1008

2028

1009–1017

2029

1018–1023

2030

1024–1031

2031

1032–1041

2032

1042–1054

2033

1055–1069

2034

1070–1087

2035

1088–1108

2036

1109–1133

2037

1134–1152

2038

1153–1172

2039

1173–1190

2040

1191–1206

2041

1207–1227

2042

1228–1248

2043

1249–1267

2044

1268–1296

2045

1297–1315

2046

1316–1325

2047

1326–1341

2048

1342–1364

2049

1365–1369

2050

1370

2023

1371–1373

2024

1374–1376

2025

1377–1378

2026

1379–1380

2027

1381–1383

2028

1384–1386

2029

1387–1389

2030

1390–1392

2031

1393–1396

2032

1397–1400

2033

1401–1404

2034

1405–1412

2035

1413–1421

2036

1422–1431

2037

1432–1438

2038

1439–1444

2039

1445–1452

2040

1453–1461

2041

1462–1471

2042

1472–1483

2043

1484–1494

2044

1495–1506

2045

1507–1518

2046

1519–1529

2047

1530–1537

2048

1538–1546

2049

1547–1557

2050

1558

2023

Artikel 4

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 3, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1 met in achtneming van artikel 2, en de inventarisnummers, genoemd in artikel 3, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Decoratiecommissie uit de Raad van Minister van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1946–1995’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

wnd. directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

M.H.D. Rauner

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Naam en voorletters: .....

Bezoekersnummer: .....

Adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

bezig met een onderzoek naar: .....

vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het archief: .....

Nummer Toegang: .....

De gegevens uit dit archief zullen eventueel worden vastgelegd in een scriptie/dissertatie/artikel in een (wetenschappelijk) periodiek/boek.

Het onderzoek vindt plaats aan (instelling): .....

onder leiding van: .....

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij

  • 1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;

  • 2. met het oog op deze bescherming van nog levende personen niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd;

  • 3. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen.

Indien de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot raadpleging of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze afwijzing hebben geleid, aangegeven worden.

De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

   

Handtekening aanvrager,

Gezien en akkoord:

 

de directeur Nationaal Archief,

 

voor deze,

   
   

Datum: .....

Datum: .....

Plaats:

Plaats:

Terug naar begin van de pagina