Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 mei 2009, nr. DL/B/110284, houdende regels voor het verstrekken van subsidie aan leraren met een onderwijsbevoegdheid om substantiële scholing te bevorderen en het verstrekken van subsidie ten behoeve van zij-instromers in het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de educatie om hun onderwijsbevoegdheid te behalen (Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2011)

Hoofdstuk 2. Lerarenbeurs voor scholing

[Vervallen per 01-04-2017]

§ 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-04-2017]

Hoofdstuk 2a. Subsidie opleiding bewegingsonderwijs

[Vervallen per 01-01-2018]

Hoofdstuk 2b. Subsidie voor het aantrekken van studenten in het lerarenberoep

[Vervallen per 01-01-2018]

Hoofdstuk 3. Zij-instroom

[Vervallen per 14-04-2017]

Terug naar begin van de pagina