Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2008, nr. OHW-U-2895380, houdende de vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina