Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2007, nr. OHWU- 2816452, houdende de vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2008

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina