Regeling vaststelling bedrag vrijstelling inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 november 2005, nr. OHWU-2634120, houdende de vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2006

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina