Regeling Mexicaanse griep

Geldend van 01-05-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 mei 2009, nr. PG/CI-2929603, ex artikel 20 van de Wet publieke gezondheid (Regeling Mexicaanse Griep)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 20, eerste lid, derde en vijfde lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

Artikel 2

Alle bepalingen van de Wet publieke gezondheid die gelden voor infectieziekten behorende tot groep A zijn van toepassing op het Mexicaanse influenzavirus.

Artikel 3

  • 1 Deze regeling wordt bekend gemaakt door plaatsing op de internetsite van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 2 Deze regeling treedt onmiddellijk in werking na de bekendmaking als bedoeld in het eerste lid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina