Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie

Geldend van 06-05-2009 t/m heden

Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig Artikel

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 april 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina