Besluit aanwijzing toezichthouders hoofdstuk 11 Postwet 2009

[Regeling vervallen per 28-03-2015.]
Geldend van 01-04-2009 t/m 27-03-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 april 2009, nr. WJZ/9062397, tot aanwijzing van toezichthouders op hoofdstuk 11 van de Postwet 2009

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 38, tweede lid, van de Postwet 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-03-2015]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 11 van de Postwet 2009 worden aangewezen de senior beleidsmedewerkers van de directie Telecommarkt van het directoraat-generaal voor Energie en Telecom die zijn belast met het thema veiligheid.

Artikel 2

[Vervallen per 28-03-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 april 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina