Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geldend van 26-04-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 5 februari 2009, nr. bca-2008.05125/3);

Besluiten:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 1 april 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

project directeur, Interimorganisatie Rijksarchieven

,

A. van der Kooij

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina