Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Defensie)

[Regeling vervallen per 07-03-2014.]
Geldend van 26-04-2009 t/m 06-03-2014

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Defensie)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 5 februari 2009, nr. bca-2008.05125/3);

Besluiten:

Artikel 2

[Vervallen per 07-03-2014]

De ‘lijst Milieubeheer over de periode 1945–1996’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Defensie, nr. C/S/04/1368, d.d. 21 juni 2004 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 156 d.d. 17 augustus 2004) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 07-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 1 april 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Defensie,
namens deze:
de

project directeur Interimorganisatie Rijksarchieven

,

A. van der Kooij

Selectielijst

[Vervallen per 07-03-2014]

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina