Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer [...] 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening)

Geldend van 26-04-2009 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Milieubeheer vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening)

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 5 februari 2009, nr. bca-2008.05125/3);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘lijst Milieubeheer over de periode 1945–1996’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. 155–158, d.d.6 juni 2003 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. C/S/03/1427 d.d. 14–19 augustus 2003) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 1 april 2009

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

wnd. algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

project directeur Interimorganisatie Rijksarchieven

,

A. van der Kooij

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina