Besluit mandaatverlening Dienst Wegverkeer met betrekking tot aanwijzen exportdienstverleners

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 25-04-2009 t/m 31-12-2013

Besluit tot het verlenen van mandaat aan de Dienst Wegverkeer met betrekking tot het aanwijzen van exportdienstverleners

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene Wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Aan de Dienst Wegverkeer wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat personen of bedrijven aan te wijzen als exportdienstverlener als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling kentekenbewijzen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina