Regeling kostenverhaal energie 2009

[Regeling vervallen per 16-04-2010.]
Geldend van 26-04-2009 t/m 15-04-2010

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 april 2009, nr. WJZ / 9062514 houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie (Regeling kostenverhaal energie 2009)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-04-2010]

De bedragen die in 2009 verschuldigd zijn voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kostenverhaal energie, zijn:

Artikel 2

[Vervallen per 16-04-2010]

De bedragen die netbeheerders en gastransportbedrijven in 2009 verschuldigd zijn op grond van artikel 3, tweede lid, van het Besluit kostenverhaal energie zijn:

  • a. € 364 390 voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

  • b. € 1 072 687voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet;

  • c. € 16 755, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2007 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,0602 voor de netbeheerders bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Elektriciteitswet 1998, niet zijnde de in onderdeel a genoemde netbeheerder;

  • d. € 6 994, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2007 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,1065 voor de netbeheerders, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van de Gaswet, niet zijnde de in onderdeel b genoemde netbeheerder.

Artikel 4

[Vervallen per 16-04-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 16-04-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverhaal energie 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 april 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina