Wijzigingsregeling Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ (vaststelling subsidieplafonds en indieningperioden voor ontwikkelingsprojecten 2009)

[Regeling vervallen per 17-11-2010.]
Geldend van 11-12-2009 t/m 16-11-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 april 2009, nr. DCE/09/104275, tot wijziging van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ en vaststelling subsidieplafonds voor 2009 voor ontwikkelingsprojecten en informatieplannen en indieningperioden voor ontwikkelingsprojecten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2, 5, 5a, 5b, 11 vijfde lid en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 17-11-2010]

  • 2 Voor het verlenen van subsidies voor ontwikkelingsprojecten op grond van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ is in 2009 € 3.365.000 totaal beschikbaar. Voor de eerste periode van 15 april 2009 tot en met 15 mei 2009 is een bedrag van € 1.682.500 beschikbaar. Voor de tweede periode van 1 september tot en met 22 september 2009 is € 2.182.500 beschikbaar.

Artikel IV

[Vervallen per 17-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt daarbij terug tot en met 1 januari 2009.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina