Besluit opheffing College voor de archeologische kwaliteit

Geldend van 22-04-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap van 30 maart 2009, nr. DCE/10571, houdende de opheffing van het College voor de archeologische kwaliteit

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 2

  • 1 De archiefbescheiden van het College, bedoeld in artikel I, die betrekking hebben op de werkzaamheden van de toetsingscommissie van het College worden, in weerwil van artikel 9 van het in artikel I bedoelde besluit, overgebracht naar de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina