Regeling wegvervoer goederen

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 09-03-2021.
Geldend van 09-03-2021 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 2

Informatie geldend op 09-03-2021

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 09-03-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2009 Nieuwe-regeling 07-04-2009 Stcrt. 2009, 75 CEND/HDJZ-2009/397sectorS&W 06-04-2009 Stb. 2009, 193 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet wegvervoer goederen, met uitzondering van artikel 8.4, onderdelen A tot en met D, in werking treedt.1)
Naar boven