Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in veehandel, vleeswarenindustrie en de vleesindustrie (Schilthuisaftrek)

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-03-2012.]
Geldend van 05-04-2009 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2007 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, de vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek

Artikel 1

  • 1 Als ondernemersorganisatie in de veehandel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2008 worden aangewezen:

    • Afdelingen Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;

    • Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland;

    • Centrale Vereniging voor Coöperatieve Handel.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en het werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Zoetermeer, 31 oktober 2007

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina