Regeling aanwijzing normen pleziervaartuigen 2009

[Regeling vervallen per 18-01-2016.]
Geldend van 01-07-2014 t/m 17-01-2016

Regeling aanwijzing normen pleziervaartuigen 2009

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van richtlijn nr. 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen (PbEG L 164) en artikel 4, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen;

Besluit:

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling aanwijzing normen pleziervaartuigen 2009

[Vervallen per 18-01-2016]

Titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen

Referentienr. Nederlandse norm

ENO (1)

Referentienr. en titel van de norm (en referentie document)

Eerste bekendmaking PB

Referentienr.van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

NEN-EN-ISO 6185-1:2002

CEN

EN ISO 6185-1:2001 Opblaasbare boten – Deel 1: Boten met een maximaal motorvermogen van 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

17.4.2002

   

NEN-EN-ISO 6185-2:2002

CEN

EN ISO 6185-2:2001 Opblaasbare boten – Deel 2: Boten met een maximaal motorvermogen van 4,5 kW tot en met 15 kW (ISO 6185-2:2001)

17.4.2002

   

NEN-EN-ISO 6185-3:2002

CEN

EN ISO 6185-3:2001 Pleziervaartuigen – Opblaasbare boten met een totale lengte kleiner dan 8 m met een minimaal drijfvermogen van 1 800 N – Deel 3: Maximaal motorvermogen van 15 kW en groter (ISO 6185-3:2001)

17.4.2002

   

NEN-EN-EN ISO 6185-4:2011

CEN

EN ISO 6185-4:2011

Opblaasbare boten – Deel 4: Boten met een totale lengte tussen 8 m en 24 m met een motorvermogen van 15 kW of meer (ISO 6185-4:2011)

4.1.2012

   

NEN-EN-ISONEN-EN-ISO 7840:2004

CEN

EN ISO 7840:2004 Kleine vaartuigen – Brandbestendige brandstofslangen (ISO 7840:2004)

8.1.2005

EN ISO 7840:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2004)

NEN-EN-ISO 7840:2013

CEN

EN ISO 7840:2013 Kleine vaartuigen – Brandbestendige brandstofslangen (ISO 7840:2013)

18.12.2013

EN ISO 7840:2004 Noot 2.1

24.7.2014

NEN-EN-ISONEN-EN-ISO 8099:2001

CEN

EN ISO 8099:2000 Pleziervaartuigen – Retentiesystemen voor toiletafval (ISO 8099:2000)

11.5.2001

   

NEN-EN-ISO 8469:2006

CEN

EN ISO 8469:2006 Kleine vaartuigen – Niet-brandbestendige brandstofslangen (ISO 8469:2006)

12.12.2006

EN ISO 8469:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.1.2007)

NEN-EN-ISO 8469:2013

CEN

EN ISO 8469:2013 Kleine vaartuigen – Niet-brandbestendige brandstofslangen (ISO 8469:2013)

18.12.2013

EN ISO 8469:2006 Noot 2.1

24.7.2014

NEN-EN-ISO 8665:2006

CEN

EN ISO 8665:2006 Kleine vaartuigen – Zuigermotoren met inwendige verbranding voor scheepsvoortstuwing – Meting en opgave van het vermogen (ISO 8665:2006)

16.9.2006

EN ISO 8665:1995

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.12.2006)

NEN-EN-ISO 8666:2002

CEN

EN ISO 8666:2002 Kleine vaartuigen – Hoofdgegevens (ISO 8666:2002)

20.5.2003

   

NEN-EN-ISO 8847:2004

CEN

EN ISO 8847:2004 Kleine vaartuigen – Stuurinrichting – Kabel- en katrolsystemen (ISO 8847:2004)

8.1.2005

EN 28847:1989

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.11.2004)

NEN-EN-ISO 8847:2004/C11:2006

EN ISO 8847:2004/AC:2005

14.3.2006

   

NEN-EN-ISO 8849:2003

CEN

EN ISO 8849:2003 Kleine vaartuigen – Elektrisch aangedreven lenspompen met gelijkstroom (ISO 8849:2003)

8.1.2005

EN 28849:1993 Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2004)

NEN-EN-ISO 9093-1:1998

CEN

EN ISO 9093-1:1997 Pleziervaartuigen – Buitenboordkranen en rompdoorvoeren – Deel 1: Delen van metaal (ISO 9093-1:1994)

11.5.2001

   

NEN-EN-ISO 9093-2:2002

CEN

EN ISO 9093-2:2002 Kleine vaartuigen – Buitenboordkranen en rompdoorvoeren – Deel 2: Niet-metalen delen (ISO 9093-2:2002)

3.4.2003

   

NEN-EN-ISO 9094-1:2003

CEN

EN ISO 9094-1:2003 Kleine vaartuigen – Brandbescherming – Deel 1: Vaartuigen met een romplengte tot en met 15 m (ISO 9094-1:2003)

12.7.2003

   

NEN-EN-ISO 9094-2:2003

CEN

EN ISO 9094-2:2002 Kleine vaartuigen – Brandbescherming – Deel 2: Vaartuigen met een romplengte van meer dan 15 m (ISO 9094-2:2002)

20.5.2003

   

NEN-EN-ISO 9097:1995

CEN

EN ISO 9097:1994 Pleziervaartuigen – Elektrische ventilatoren (ISO 9097:1991)

25.2.1998

   

NEN-EN-ISO 9097:1995/A1:2000

EN ISO 9097:1994/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

NEN-EN-ISO 10087:2006

CEN

EN ISO 10087:2006 Pleziervaartuigen – Vaartuigidentificatie – Coderingssysteem (ISO 10087:2006)

13.5.2006

EN ISO 10087:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.9.2006)

NEN-EN-ISO 10088:2009

CEN

EN ISO 10088:2009 Pleziervaartuigen – Vast ingebouwde brandstofsystemen (ISO 10088:2009)

17.4.2010

EN ISO 10088:2001

Noot 2.3

31.12.2011

NEN-EN-ISO 10088:2013

CEN

EN ISO 10088:2013 Pleziervaartuigen – Vast ingebouwde brandstofsystemen (ISO 10088:2013)

18.12.2013

EN ISO 10088:2009 Noot 2.1

28.8.2014

NEN-EN-ISO 10133:2013

CEN

EN ISO 10133:2012 Pleziervaartuigen – Elektrische systemen – Gelijkstroominstallaties met extra lage spanning (ISO 10133:2012)

13.3.2013

EN ISO 10133:2000 Noot 2.1

30.6.2013

NEN-EN-ISO 10239:2008

CEN

EN ISO 10239:2008 Pleziervaartuigen – Systemen voor vloeibaar petroleumgas (LPG) (ISO 10239:2008)

30.4.2008

EN ISO 10239:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(31.8.2008)

NEN-EN-ISO 10240:2004

CEN

EN ISO 10240:2004 Kleine vaartuigen – Eigenaarshandleiding (ISO 10240:2004)

3.5.2005

EN ISO 10240:1996

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2005)

NEN-EN-ISO 10592:1995

CEN

EN ISO 10592:1995 Pleziervaartuigen – Hydraulische stuursystemen (ISO 10592:1994)

25.2.1998

   

NEN-EN-ISO 10592:1995/A1:2000

EN ISO 10592:1995/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

NEN-EN-ISO 11105:1998

CEN

EN ISO 11105:1997 Pleziervaartuigen – Ventilatie van ruimten met een benzinemotor en/of een benzinetank (ISO 11105:1997)

18.12.1997

   

NEN-EN-ISO 11192:2005

CEN

EN ISO 11192:2005 Kleine vaartuigen – Grafische symbolen (ISO 11192:2005)

14.3.2006

   

NEN-EN-ISO 11547:1995

CEN

EN ISO 11547:1995 Pleziervaartuigen – Bescherming tegen het starten bij ingeschakelde versnelling (ISO 11547:1994)

18.12.1997

   

NEN-EN-ISO 11547:1995/A1:2000

EN ISO 11547:1995/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

NEN-EN-ISO 11591:2001

CEN

EN ISO 11591:2000 Pleziervaartuigen met voortstuwing door een motor – Zichtveld vanaf de stuurstand (ISO 11591:2000)

6.3.2002

   

NEN-EN-ISO 11592:2001

CEN

EN ISO 11592:2001 Pleziervaartuigen – Bepaling van het maximale voorststuwingsvermogen (ISO 11592:2001)

6.3.2002

   

NEN-EN-ISO 11812:2002

CEN

EN ISO 11812:2001 Pleziervaartuigen – Waterdichte en snel zelflozende kuipen (ISO 11812:2001)

17.4.2002

   

NEN-EN-ISO 12215-1:2000

CEN

EN ISO 12215-1:2000 Pleziervaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 1: Materialen: Onder warmte uithardende harsen, glasvezelversterking, referentielaminaat (ISO 12215-1:2000)

11.5.2001

   

NEN-EN-ISO 12215-2:2002

CEN

EN ISO 12215-2:2002 Kleine vaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 2: Materialen: Kernmaterialen voor sandwichconstructies, ingesloten materialen (ISO 12215-2:2002)

1.10.2002

   

NEN-EN-ISO 12215-3:2002

CEN

EN ISO 12215-3:2002 Kleine vaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 3: Materialen: Staal, aluminiumlegeringen, hout, overige materialen (ISO 12215-3:2002)

1.10.2002

   

NEN-EN-ISO 12215-4:2002

CEN

EN ISO 12215-4:2002 Kleine vaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 4: Werkplaats en productie (ISO 12215-4:2002)

1.10.2002

   

NEN-EN-ISO 12215-5:2008

CEN

EN ISO 12215-5:2008 Kleine vaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 5: Ontwerpdrukken, ontwerpspanningen, bepaling van het profiel (ISO 12215-5:2008)

3.12.2008

   

NEN-EN-ISO 12215-6:2008

CEN

EN ISO 12215-6:2008 Pleziervaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 6: Constructieplan en – details (ISO 12215-6:2008)

3.12.2008

   

NEN-EN-ISO 12215-8:2009

CEN

EN ISO 12215-8:2009 Pleziervaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 8: Roeren (ISO 12215-8:2009)

17.4.2010

   

NEN-EN-ISO 12215-8:2009/C1:2010

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

11.11.2010

   

NEN-EN-ISO 12215-9:2012

CEN

EN ISO 12215-9:2012

Pleziervaartuigen – Rompconstructie en verbanddelen – Deel 9: Zeilboten – Aanhangers en tuigagebevestiging (ISO 12215-9:2012)

15.8.2012

   

NEN-EN-ISO 12216:2002

CEN

EN ISO 12216:2002 Kleine vaartuigen – Ramen, patrijspoorten, luiken, poortdeksels en deuren – Sterkte- en waterdichtheidseisen (ISO 12216:2002)

19.12.2002

   

NEN-EN-ISO 12217-1:2002

CEN

EN ISO 12217-1:2002 Kleine vaartuigen – Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen – Deel 1: Boten anders dan zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m (ISO 12217-1:2002)

1.10.2002

   

NEN-EN-ISO 12217-1:2002/A1:2009

EN ISO 12217-1:2002/A1:2009

17.4.2010

Noot 3

Datum verstreken

(30.4.2010)

NEN-EN-ISO 12217-2:2002

CEN

EN ISO 12217-2:2002 Kleine vaartuigen – Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen – Deel 2: Zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m (ISO 12217-2:2002)

1.10.2002

   

NEN-EN-ISO 12217-3:2002

CEN

EN ISO 12217-3:2002 Kleine vaartuigen – Beoordeling van stabiliteit en drijfvermogen – Deel 3: Boten met een romplengte minder dan 6 m (ISO 12217-3:2002)

1.10.2002

   

NEN-EN-ISO 12217-3:2002/A1:2009

EN ISO 12217-3:2002/A1:2009

17.4.2010

Noot 3

Datum verstreken

(30.4.2010)

NEN-EN-ISO 12217-1:2013

CEN

EN ISO 12217-1:2013 Kleine vaartuigen – Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen – Deel 1: Boten anders dan zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m (ISO 12217-1:2013)

18.12.2013

EN ISO 12217-1:2002 Noot 2.1

6.7.2015

NEN-EN-ISO 12217-2:2013

CEN

EN ISO 12217-2:2013 Kleine vaartuigen –Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen – Deel 2: Zeilboten met een romplengte groter dan of gelijk aan 6 m (ISO 12217- 2:2013)

Dit is de eerste bekendmaking

EN ISO 12217-2:2002 Noot 2.1

6.7.2015

NEN-EN-ISO 12217-3:2013

CEN

EN ISO 12217-3:2013 Kleine vaartuigen – Beoordeling en classificatie van stabiliteit en drijfvermogen – Deel 3: Boten met een romplengte minder dan 6 m (ISO 12217-3:2013)

18.12.2013

EN ISO 12217-3:2002 Noot 2.1

6.7.2015

NEN-EN-ISO 13297:2012

CEN

EN ISO 13297:2012 Pleziervaartuigen – Elektrische systemen – Wisselstroominstallaties (ISO 13297:2012)

13.3.2013

EN ISO 13297:2000 Noot 2.1

31.5.2013

NEN-EN-ISO 13590:2003

CEN

EN ISO 13590:2003 Kleine vaartuigen – Waterscooters – Eisen voor de constructie en de systeeminstallatie (ISO 13590:2003)

8.1.2005

   

NEN-EN-ISO 13590:2003/C1:2004

EN ISO 13590:2003/AC:2004

3.5.2005

   

NEN-EN-ISO 13929:2001

CEN

EN ISO 13929:2001 Pleziervaartuigen – Besturingssystemen – Besturing met tandheugelsysteem (ISO 13929:2001)

6.3.2002

   

NEN-EN-ISO 14509-1:2008

CEN

EN ISO 14509-1:2008 Pleziervaartuigen – Luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen met motoraandrijving – Deel 1: Passage meetprocedures (ISO 14509-1:2008)

4.3.2009

EN ISO 14509:2000

Noot 2.1

Datum verstreken

(30.4.2009)

NEN-EN-ISO 14509-2:2006

CEN

EN ISO 14509-2:2006 Pleziervaartuigen – Luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen met motoraandrijving – Deel 2: Geluidsbepaling door gebruik van referentievaartuigen (ISO 14509-2:2006)

19.7.2007

   

NEN-EN-ISO 14509-3:2009

CEN

EN ISO 14509-3:2009 Pleziervaartuigen – Luchtgeluid uitgestraald door pleziervaartuigen met motoraandrijving – Deel 3: Geluidbepaling door gebruik van de berekening en metingen van procedures (ISO 14509-3:2009)

17.4.2010

   

NEN-EN-ISO 14895:2003

CEN

EN ISO 14895:2003 Kleine vaartuigen – Kooktoestellen voor vloeibare brandstoffen (ISO 14895:2000)

30.10.2003

   

NEN-EN-ISO 14945:2004

CEN

EN ISO 14945:2004 Kleine vaartuigen – Plaatje van de bouwer (ISO 14945:2004)

8.1.2005

   

NEN-EN-ISO 14945:2004/C11:2006

EN ISO 14945:2004/AC:2005

14.3.2006

   

NEN-EN-ISO 14946:2001

CEN

EN ISO 14946:2001 Kleine vaartuigen – Maximum laadvermogen (ISO 14946:2001)

6.3.2002

   

NEN-EN-ISO 14946:2001/C11:2006

EN ISO 14946:2001/AC:2005

14.3.2006

   

NEN-EN-ISO 15083:2003

CEN

EN ISO 15083:2003 Kleine vaartuigen – Lenspompsysteem (ISO 15083:2003)

30.10.2003

   

NEN-EN-ISO 15084:2003

CEN

EN ISO 15084:2003 Kleine vaartuigen – Ankeren, meren en slepen – Sterke punten (ISO 15084:2003)

12.7.2003

   

NEN-EN-ISO 15085:2003

CEN

EN ISO 15085:2003 Kleine vaartuigen – Preventie van „man overboord’ en berging (ISO 15085:2003)

30.10.2003

   

NEN-EN-ISO 15085:2003/A1:2009

EN ISO 15085:2003/A1:2009

17.4.2010

Noot 3

Datum verstreken

(30.11.2009)

NEN-EN-ISO 15584:2001

CEN

EN ISO 15584:2001 Pleziervaartuigen – Binnenboord benzinemotoren – Op de motor gemonteerde onderdelen van het brandstof- en elektrisch systeem (ISO 15584:2001)

6.3.2002

   

NEN-EN 15609:2012

CEN

EN 15609:2012 LPG-uitrusting en toebehoren – LPG voortstuwingssystemen voor boten, jachten en andere vaartuigen – Installatie-eisen

15.8.2012

   

NEN-EN-ISO 15652:2005

CEN

EN ISO 15652:2005 Kleine vaartuigen – Afstandbesturingssystemen voor boten met waterstraalaandrijving (ISO 15652:2003)

7.9.2005

   

NEN-EN-ISO 16147:2002

CEN

EN ISO 16147:2002 Kleine vaartuigen – Binnenboord dieselmotoren – Op de motor gemonteerde onderdelen van het brandstof- en elektrisch systeem (ISO 16147:2002)

3.4.2003

   

NEN-EN-ISO 16147:2002/A1:2013

CEN

EN ISO 16147:2002/A1:2013

Kleine vaartuigen – Binnenboord dieselmotoren – Op de motor gemonteerde onderdelen van het brandstof- en elektrisch systeem (ISO 16147:2002/Amd 1:2013)

10.7.2013

Noot 3

Datum verstreken (31.8.2013)

NEN-EN-ISO 16180:2013

CEN

EN ISO 16180:2013 Kleine vaartuigen – Navigatielichten – Installatie, plaatsing en zichtbaarheid (ISO 16180:2013)

10.7.2013

   

NEN-EN- ISO 21487:2012

CEN

EN ISO 21487:2012 Kleine vaartuigen – Vast ingebouwde benzine- en dieselbrandstoftanks (ISO 21487:2012)

13.3.2013

EN ISO 21487:2006 Noot 2.1

31.5.2013

NEN-EN-ISO 25197:2012

CEN

EN ISO 25197:2012 Pleziervaartuigen – Elektrisch/elektronisch controlesysteem voor sturing, shift en gashendel (ISO 25197:2012)

13.3.2013

   

NEN-ISO 8846:1993

CEN

EN 28846:1993 Pleziervaartuigen – Elektrische apparatuur – Bescherming tegen ontbranding van omringende brandbare gassen (ISO 8846:1990)

30.9.1995

   

NEN-ISO 8846:1993/A1:2000

EN 28846:1993/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

NEN-EN ISO 8848:1993

CEN

EN 28848:1993 Pleziervaartuigen – Afstandbesturingssystemen (ISO 8848:1990)

30.9.1995

   

NEN-EN-ISO 8848:1993/A1:2000

EN 28848:1993/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

NEN-EN ISO 9775:1993

CEN

EN 29775:1993 Pleziervaartuigen – Afstandbesturingssystemen voor enkelvoudige buitenboordmotoren met een vermogen van 15 kw tot 40 kw (ISO 9775:1990)

30.9.1995

   

NEN-EN-ISO 9775:1993/A1:2000

EN 29775:1993/A1:2000

11.5.2001

Noot 3

Datum verstreken

(31.3.2001)

NEN-EN-IEC 60092-507:2000

CEN

EN 60092-507:2000 Elektrische installaties aan boord van schepen – Deel 507: Pleziervaartuigen IEC 60092-507:2000

12.6.2003

   

¹ ENO: Europese Normalisatie Organisatie:

– CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussel, BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

– Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Brussel, BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

– ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 2.1: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.2: De nieuwe norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen normen. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen normen bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.

Noot 2.3: De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor de producten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.

Noot 3: In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

Terug naar begin van de pagina