Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-01-2010.]
Geldend van 29-03-2009 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 11 februari 2009, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de vleeswarenindustrie voor het jaar 2008 (Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2008)

Artikel 1

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2008 op basis van de behaalde omzet, ten behoeve van het o & o fonds, een heffing verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Van € 0 tot en met € 45.000

  € 88

  Vanaf € 45.001 tot en met € 225.000

  € 136

  Vanaf € 225.001 tot en met € 450.000

  € 169

  Vanaf € 450.001 tot en met € 900.000

  € 230

  Vanaf € 900.001 tot en met € 2.250.000

  € 396

  Vanaf € 2.250.001 tot en met € 4.500.000

  € 623

  Vanaf € 4.500.001 tot en met € 7.000.000

  € 822

  Vanaf € 7.000.001 tot en met € 9.000.000

  € 984

  Vanaf € 9.000.001 tot en met € 14.000.000

  € 1218

  Vanaf € 14.000.001 tot en met € 27.000.000

  € 1677

  Vanaf € 27.000.001 tot en met € 50.000.000

  € 1973

  Vanaf en meer dan € 50.000.000

  € 2267

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2008 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 88,-.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer is over het kalenderjaar 2008 op basis van de behaalde omzet een heffing ten behoeve van het fonds sociale aangelegenheden verschuldigd naar het navolgende tarief:

  Omzet

  Tarief

  Van € 0 tot en met € 45.000

  € 58

  Vanaf € 45.001 tot en met € 225.000

  € 89

  Vanaf € 225.001 tot en met € 450.000

  € 110

  Vanaf € 450.001 tot en met € 900.000

  € 150

  Vanaf € 900.001 tot en met € 2.250.000

  € 258

  Vanaf € 2.250.001 tot en met € 4.500.000

  € 406

  Vanaf € 4.500.001 tot en met € 7.000.000

  € 536

  Vanaf € 7.000.001 tot en met € 9.000.000

  € 641

  Vanaf € 9.000.001 tot en met € 14.000.000

  € 794

  Vanaf € 14.000.001 tot en met € 27.000.000

  € 1093

  Vanaf € 27.000.001 tot en met € 50.000.000

  € 1286

  Vanaf en meer dan € 50.000.000

  € 1774

 • 2 Voor een ondernemer, die na 1 januari 2008 aangevangen heeft een onderneming te drijven bedraagt de heffing € 58,-.

Artikel 4

 • 1 Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het bedrag dat hij in totaal aan heffing verschuldigd is op grond van deze verordening en de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2008.

 • 2 De aftrek beloopt 50% van het bedrag dat de ondernemer als contributie aan de betreffende ondernemersorganisatie over het jaar 2008 heeft betaald, tot ten hoogste de helft van hetgeen hij in totaal over het jaar 2008 aan heffingen is verschuldigd, op grond van de in het eerste lid genoemde heffingsverordeningen.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde ondernemersorganisatie wordt aangewezen door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit beleidsregels Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2008.

 • 2 Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na de dag van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en zij werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Zoetermeer, 11 februari 2009

A.L. ten Have-Mellema

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina