Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-02-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2008, houdende de wijze waarop het register wordt gehouden en de wijze waarop de aanmelding met betrekking tot monitoring kritische stoffen bij varkens dient te worden gedaan (Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 4, tweede lid, en artikel 7 van de Verordening monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In het register monitoring kritische stoffen bij varkens worden de volgende gegevens verwerkt:

  • a. gegevens ondernemer;

  • b. bedrijfsgegevens;

  • c. risicoprofiel bedrijf;

  • d. analyseresultaten monitoring kritische stoffen.

 • 2 Het register is raadpleegbaar voor belanghebbenden.

 • 3 Het register wordt beheerd door het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit register en aanmelding monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008.

 • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van 1 februari 2009.

Zoetermeer, 10 december 2008

J.E. Klijn

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina