Machtigingsbesluit Commissie AOM

Geraadpleegd op 25-09-2022.
Geldend van 22-03-2009 t/m heden

Besluit van 12 maart 2009 van de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad, houdende machtiging aan de Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (Machtigingsbesluit Commissie AOM)

De Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 5, derde lid, van het Algemeen machtigingsbesluit SER;

Besluit:

Den Haag, 12 maart 2009

P.F. van der Heijden

voorzitter

A.L.H. de Groot

secretaris

Naar boven