Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2009)

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 11-04-2009.
Geldend van 11-04-2009 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 9:

Informatie geldend op 11-04-2009

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-04-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Intrekking-regeling Stcrt. 2016, 51641 Stcrt. 2016, 51641 Alg. 1
11-04-2009 Nieuwe-regeling 01-01-2009 Stcrt. 2009, 69 01-01-2009 Stcrt. 2009, 69

Opmerkingen

  1. Artikel 34, derde lid, van Stcrt. 2016/51641 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven