Wijzigingsverordening Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 (huisvesting en leefomgeving)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 31-12-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 september 2008 houdende wijziging van de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 met betrekking tot huisvesting en leefomgeving

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2015]

Op het moment van inwerkingtreding van deze verordening blijven de volgens het puntensysteem in bijlage 1 bij Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 reeds behaalde punten, behouden. Vanaf het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden de in bijlage 1 genoemde punten alleen behaald indien is voldaan aan de in de bijlage genoemde respectieve leden van artikel 2 van Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006, zoals gewijzigd bij deze verordening.

Zoetermeer, 11 september 2008

J.T. Wolleswinkel

plv. voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina